sterrentaal
Van jongsaf aan was ik, Margriet Naber, geboeid door uitdrukkingen als “Staan de sterren goed?” of “In de sterren staat geschreven”. Mensen gebruiken die uitdrukkingen al eeuwenlang. Ik wou die sterrentaal wel eens leren.

leerweg
Ik was muzikant en verhuisde in 1991 naar Californië. Daar kwam ik in aanraking met astrologie. Ruim 25 jaar geleden begon ik er mijn studie. Ik las boeken en tijdschriften, nam privéles bij een bevriende astroloog en begon zelf horoscopen op te stellen. De eerste horoscoop was van mijn vader. Hij stierf toen ik zeven was en ik had hem nauwelijks gekend. De gemeente Tilburg stuurde op mijn verzoek zijn uittreksel uit het geboorteregister met zijn geboortetijd erop en ik ging aan de slag. Door het bestuderen van zijn horoscoop werd mijn vader ineens een veel tastbaarder figuur voor me en kreeg ik meer begrip voor hem en voor mezelf. Het was een soort openbaring.
Vanuit deze inspiratie ging ik door met andere horoscopen, voor vrienden en familie. Zij gaven mij hun geboorteplaats, -dag en -tijd, en ik gaf hun mijn bevindingen door. Ze reageerden daar steeds positiever op. Geleidelijk aan kwamen mensen naar me toe om te vragen mijn astrologische licht te laten schijnen op hun vragen over allerlei verschillende situaties. Dat leidde er toe om vanaf 2016 professioneel consulten te geven.
In de laatste tien jaar heb ik veel online masterclasses gevolgd bij Astro Logos, geleid door Bernadette Brady en Darrelyn Gunzburg.

sterrentaal in Nijmegen
Sinds kort woon ik weer in Nijmegen waar ik geboren ben.
Door mijn achtergrond als muzikant, muziekdocent en als beoefenaar van het boeddhisme in de traditie van de Vietnamese Zen-monnik Thich Nhat Hanh heb ik geleerd om goed te luisteren en de oorzaak van een probleem op te sporen. Ieder probleem kan een mogelijkheid voor groei en bloei zijn. Het leven gaat niet altijd over rozen, maar uit compost kunnen de mooiste bloemen groeien. In samenspraak met de cliënt interpreteer ik de symbolische sterrentaal om te zien waar de beste groeimogelijkheden liggen.

erkenning
In 2021 werd ik erkend als praktijkvoerend astroloog door de Nederlandse astrologische vakverenigingen ASAS en AVN.